Gör en prövning av barnets bästa

För att leva upp till barnkonventionen ska en prövning av barnets bästa göras inför varje åtgärd som berör barn, direkt eller indirekt. I Barnombudsmannens metodstöd går du igenom de delar som behöver ingå och beskrivas i en strukturerad prövning av barnets bästa.