En effektkedja ger en strukturerad analys av ett handlingsalternativ och de förväntade effekterna över tid. Effektkedjan kan ge vägledning om förslaget är det rätta och lyfta fram vilka positiva och negativa bieffekter som kan följa av åtgärden.

Exempel på en effektkedja

Så här kan en effektkedja se ut angående polisens möjligheter att minska alkoholkonsumtionen bland barn genom handlingsalternativet att öka sin kontrollverksamhet av försäljning av alkohol och droger.

  1. Polisen utökar sin kontrollverksamhet vad gäller alkoholförsäljning.
  2. Fler olagliga försäljningsställen upptäcks och risken för handlare att bli upptäckta ökar.
  3. Vetskapen bland handlarna att polisen upptäcker fler olagliga försäljningar på grund av effektivare kontroll kan avhålla några från att sälja till underåriga.
  4. Minskad alkoholförsäljning till barn.
  5. Minskad alkoholkonsumtion bland barn.